Mottagningen för Specialiserad Fysioterapi Sandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede 

Vision "I samverkan för god hälsa genom hela livet”

Värdegrund ”Allas lika värde med klienten i fokus  och där arbetsglädje är präglat i  den verksamheten som bedrivs”Vision Hälsa

På mottagningen kommer inom kort finnas flera vårdgivare, både på uppdrag av region Stockholm (frikort gäller) och privata vårdgivare (Frikort gäller ej). För mer information läs på fliken mer Om oss.