Gruppverksamhet

Vikt skola

Individuellt eller/och gruppbehandling

Vikt skolan innefattar vägledning och stöd i beteendeförändring i syfte att kunna erhålla kunskap om vikt reducering.  Föreläsningar sker i grupp format om 6 tillfällen, hemuppgifter förekommer. Deltagarna erbjuds efter föreläsningarna fortsatt handledning och stöd i livsstilsförändring via mottagningen både individuellt och i grupp (träning) efter deltagande. 

Smärt och/eller stresshanterings behandling 

Individuellt eller/och gruppbehandling

Lider du av långvarig smärta eller stress relaterade besvär denna rehabiliteringen innehåller  både teori och praktiska delar, fysisk aktivitet (stavgång, medicinsk yoga, mindfulness, kroppskännedom)

Medicinsk Yoga,  Qigong, Mindfulness, De Stress träning

Individuellt och/-eller gruppbehandling

    Träning individuellt, gruppbehandling
    Individuellt utformad träning och/eller gruppbehandling (styrka, balans, uthållighet, koordination, rörlighet)