Zaida Andersson

Verksamhetschef/Leg sjukgymnast, MSc Specialistfysioterapeut OMT,  innehar även mångårig kompetens inom  beteendemedicin, akupunktur (både som smärtlindring och inom onkologi dvs läkemedels inducerade värmevallningar och svettningar såväl som muntorrhet) samt rehabiliterande träning, och enklare hjälpmedelsförskrivning, bedömningar av fysisk förmåga (remiss krävs)  Arbetar på uppdrag av region Stockholm, frikort gäller.
BOKA

Elsa Axlid

Leg Sjukgymnast, MSc Specialist fysioterapeut OMT,   innehar även mångårig kompetens inom Långvarig smärta, stress och/eller utmattningsproblematik både i grupp och individuellt, medicinsk yoga.  Arbetar på uppdrag av region Stockholm, frikort gäller.  

BOKA  via telefon 0733 -907 947

Annika Poppler

Leg sjukgymnast OBS! Uppstart Augusti 2024 
OMT steg 2,  mångårig kompetens inom psykisk ohälsa och hälsa, ACT, autonom emotionell reglering vid stress, smärt och stressrehabilitering, mindfulness, akupunktur. Arbetar på uppdrag av region Stockholm, frikort gäller. Mer info inom kort.


BOKA 

Leg fysioterapeut

MSc specialistfysioterapeut mer info inom kort.

Leg fysioterapeut

MSc Specialistfysioterapeut mer info inom kort

Leg Psykoterapeut

Mer info kommer inom kort